Filip Cousteau i Plosnatica

Napisao/la Filip. Posted in Podmorje

Ponovo je more tiho pozvalo Filip Cousteau sebi i on to nije mogao odbiti.
Pogled u plavetnilo ribe prati...

29ABC82F-E18E-364A-AF99-94A90E83B405F8DA253F-D7F4-9842-B945-6933B942ECF3

Naizgled neživotno pjeskovito dno puno je životinja koje su na njemu.

 

Plosnatica barjaktarka Arnoglossus thori Naraste do 15 cm isključivo se zadržava u muljevitom i pjeskovitom tlu. Uobičajeno možemo je naći na dubinama od 30 i 250 metara a ova je snimljena na 8 metara. O samom životu ove ribe vrlo malo se zna. Otkrivena je u Jadranu 1913 godine. Meso joj je ukusno.

2383A126-82FD-FE48-AE60-E4BF3B4FE65E

Filip Cousteau je otkrio način kako ta riba biježi predatorima. Uvidjevši da neće brzina plivanja spasiti je od smrti ona se doslovno zabija u pjesak i nestaje. Film to vjerno pokazuje.

2383A126-82FD-FE48-AE60-E4BF3B4FE65E

Pjeskovito dno nestaje kamenje prekriva dno.

4029BE21-6906-0D4C-8301-380014B05CDD315CE55C-F74D-D34A-B9AD-AD67C0C8F9BF

Podvodnim biljkama samo kamena podloga osigurava da ih vodene struje ne odnesu u dubinu i mrak gdje nema sunca
110AC553-1CBA-AE41-9B32-999BD89EAD4B7C22BA21-D8E4-0E42-A0C4-C5984DCAB46E000026B1-D702-C449-B2BD-9B62F4F12717
Otrovni krakovi su dom malim ribama i štite ih od velikih gladnih riba. Ako pogledate dobro vidjeti ćete ih kako se skrivaju.
7D1FB0F9-0888-6543-99BF-9E4D3E39F6DFCD7C6FB1-2477-9244-9154-45B3FA9EDA00
Kamena dna su dom školjkama.
1B0C7DD5-F60D-254F-AC43-16C343268364
Sve je više riba koje koriste kamene hridi za svoj dom. Na slici je jato Špar Diplodus Annularis možemo ga naći do dubine 90m ali obično je u plićem moru. Naraste do 24 cm (0,37 kg), a obično 8-15 cm duljine. Pečen je prava poslastica ali samo ako su primjerci veći.

1AB15C31-5B42-1D43-9AD7-1116BC26B85669C87BC9-0B9A-4F4F-8B8B-365D21ED1388

E1D2A090-6F39-8241-84CA-B1BB5CFC4D3274A448A2-C369-5945-9119-4A144C3C5FF8

Nekada bodlje nisu dovoljne, gozba je počela danas je za ručak jež. Na slici Knez Coris julis

6250F4EB-5FEB-FE4F-A9E6-3E63BE220A2282F293ED-6D48-7A4C-B4EC-66BD28B456BC

04DD03BC-9034-1648-B2EF-812AC22E3734950D5ABB-5CE8-1244-A975-504305A63E41

Izduženog je i vretenastog oblika tijela, dužine do 25 cm (obično 10-20 cm). Kod vrste prisutan spolni dimorfizam .Mužjaci i ženke se razlikuju po boji. Mužjaci imaju maslinastozelena do smeđa leđa s prijelazom u modrikastu boju, po boku se pruža narančasta ili ružičasta krivudava pruga iznad crnkastomodre podloge. Iza oka je plava pruga, a na škržnom poklopcu modra pjega. Na početku leđne peraje nalazi se crna mrlja. Ženke imaju smeđa, crvenkastosmeđa ili maslinastosmeđa leđa, dužinom bokova pruža se ravna žuta pruga nadsvođena s još dvije slabije uočljive – sprijeda modrom a straga crvenkastom i crnkastom prugom.
On je biološki indikator nezagađenog mora. Kada vidite njega znate da se kupate u čistom moru. Ako dobro pogledate sliku dole možete vidjeti dvije ženke ostalo su muški primjerci Kneza. Da ne bude zabune ona riba lijevo nije Knez.

F3EDBE1D-049E-BE4D-9F74-B66917653F49

Cipal Mrežnjak Lizs Saliens Uobičajeno stanište mu je u bočatoj vodi zbog toga ga ima u Baškoj gdje je i slikan. Baška ima rijeku koja se ulijeva u more. Krk je jedan rijetkih otoka koji ima pitku vodu i jedini koji ima rijeku.

41F34CB7-D496-4A49-BB87-86A96680BD58FE2D94AA-79E2-2549-9FB5-A272ABA98DBE
Salpa Sarpa salpa Narate do dužine 51 cm (oko 3 kg), a obično 12-30 cm. Leđa su zelenkasto modra, bokovi srebrnasto sivi s 10-11 uzdužnih zlatnožutih pruga. Oči su žute. Živi u jatima. Pripada životnoj zajednici koja je vezana za prehranu sa morskog dna. Često ćete je vidjeti u plitkim vodama zbog toga mi je često na meti fotoaparata.
A5D88FE7-CBD2-2049-9A63-E49E288F6906A9C8BBCB-9C1E-7E46-8149-029B911B0963
Pirka Serranus scriba Priobalna vrsta koju nalazimo od nekoliko pa sve do 150 m dubine, a najčešće između 7 i 30 m. Preferira dna obrasla algama. Često je možemo vidjeti u blizini hobotnice i koju svojoj nazočnošću odaje. Ja sam se polomio roneći ali nisam našao hobotnicu. Ljudi je često koriste za akvarije jer je živih boja i dobro podnosi sužanjstvo u njemu.
58AC5541-2BB9-4542-ADE9-8E907990AEFC
Crnej Chromis chromis Dužine je do 15 cm. Priobalna je vrsta, zadržava se uglavnom uz hridinastu obalu, ali i u livadama posidonije; između 3 i 50 m dubine.
4257C009-3351-4942-B04E-DE61691E9EC2FB6C8F98-567D-B54E-9C3E-E8C9E504D300632F5542-8234-6A42-AB9C-5010B8CEB1C8
Slavni Filip Cousteau je došao do podvodnih planina. Impresivne u svojoj veličini sakrivene od ljudi u tišini mora.
07407412-6464-7049-A185-05D854882306
Ribe u sjeni su sigurne.
96881F78-D2A0-E94F-979F-BAF1359D9FC976D8308F-7A25-C44A-BC71-AF9E175380A8
Ovo su zadnje slike jer se pri snimanju podvodnih planina dogodila nesreće. Pri ponovnom dolasku na lokaciju urona sa luftićem Calypso foto aparat je pao u more i nestao u dubinama.Ja sam od mora uzeo slike, a ono je od mene uzelo aparat, ali nema veze smatram to kao da sam ga prinio žrtvu bogu Posejdonu, a on će meni dati još bolje slike kada kupim novi aparat.
Novo otkrivenu planinu u spomen na ovaj događaj zovem Olympusova planina

Pozdrav od vašeg Filip Cousteau